Triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

          Căn cứ Kế hoạch số 1518/KH-BCĐTƯATTP ngày 27/12/2019 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về Triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2020, để tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm đáp ứng phương thức quản lý theo Nghị định số 15/2018/ND-CP, Ban Chỉ đạo Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch số 34/KH-BCĐVSATTP ngày 18/02/2020 về việc kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2020.
 

Nội dung chi tiết

Các tin khác
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG