Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm giai đoạn 2017 – 2020” năm 2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

          Thực hiện Quyết định số 1349/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình về phê duyệt đề án “Nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm giai đoạn 2017 – 2020”, Ban chỉ đạo Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch số 13/KH-BCĐVSATTP ngày 04/02/2020 về thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm giai đoạn 2017 – 2020” năm 2020.

 

Nội dung chi tiết

Các tin khác
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG