Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Xem với cỡ chữ : A- A A+

          Quyết định Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

          Ngày 10 tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Trong đó, quy định rõ phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế gồm Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố/thị xã, Ủy ban nhân dân xã/ phường/ thị trấn. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/3/2020.

 

Nội dung Quyết định

Các tin khác
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG