Công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính có yêu cầu nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận tại nơi cư trú

Xem với cỡ chữ : A- A A+

(Quang Binh Portal) - Ngày 13/3/2023, UBND tỉnh đã có Công văn số 374/UBND-KSTT về việc công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) có yêu cầu nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận tại nơi cư trú.

Theo đó, trên cơ sở quyết định công bố TTHC của Bộ, ngành Trung ương, các sở, ban, ngành khẩn trương tham mưu UBND tỉnh công bố, công khai TTHC; đồng thời hoàn thiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử để thực hiện việc bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú theo Luật Cư trú, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh và Tổ công tác triển khai Đề án 06.

Sở Tư pháp chủ trì, hướng dẫn, phối hợp với các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh khẩn trương triển khai rà soát văn bản quy định chi tiết văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú khi thực hiện các TTHC, cung cấp dịch vụ công.

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng chức năng trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh để khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác, thực hiện đúng quy định tại Luật Cư trú và Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ trong tiếp nhận, giải quyết các TTHC liên quan đến việc xác minh thông tin nơi cư trú.

PV Mai Anh

Các tin khác
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG