Khắc phục các vướng mắc trong khai thác, sử dụng thông tin về cư trú phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công theo Nghị định số 104/2022/NĐ-CP và Đề án 06

Xem với cỡ chữ : A- A A+

(Quang Binh Portal) - Để khắc phục những tồn tại, vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công (DVC) theo Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 vừa ban hành Công văn số 29/UBND-TCTTKĐA yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp tục chỉ đạo, quán triệt đối với cán bộ, công chức, viên chức khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư để giải quyết TTHC, cung cấp DVC; không yêu cầu người dân phải nộp bản sao hoặc xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh về cư trú trong trường hợp có thể khai thác được thông tin về cư trú của công dân theo quy định. 

Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương trang cấp thiết bị đầu đọc Thẻ Căn cước công dân gắn chip kết nối trực tuyến với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, Hệ thống Một cửa điện tử tỉnh cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các cấp; tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp DVC khi thực hiện quy định bỏ thành phần hồ sơ “Sổ hộ khẩu” để kiến nghị cơ quan quản lý chuyên ngành cấp trên có hướng dẫn cụ thể và thống nhất chung trong quá trình thực hiện.

Mặt khác, các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương trình UBND tỉnh công bố sửa đổi, bổ sung các TTHC có thành phần hồ sơ liên quan đến thông tin về cư trú của công dân theo Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ, trường hợp TTHC chưa được Bộ chuyên ngành công bố sửa đổi, bổ sung thì chủ động gửi công văn đề nghị Bộ, ngành và Cục Kiểm soát TTHC kịp thời công bố, công khai theo quy định.

Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương chỉnh sửa, bổ sung các chức năng khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trên Cổng DVC/Hệ thống một của điện tử tỉnh theo quy định tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó rà soát, chỉnh sửa chức năng “kiểm tra tài khoản và đồng bộ thông tin, dữ liệu về tài khoản định danh điện tử” để đảm bảo yêu cầu tại thời điểm giải quyết TTHC, nếu công dân có sự thay đổi thông tin trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư thì phải được cập nhật lại trên Hệ thống Một cửa điện tử tỉnh; bổ sung chức năng “Tra cứu thông tin công dân từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư” ở tất cả các bước tiếp nhận, xử lý hồ sơ của cán bộ, công chức, viên chức; rà soát, chỉnh sửa các chức năng kết nối để khai thác, sử dụng 20 trường dữ liệu cơ bản từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trong quá trình tiếp nhận, giải quyết từng hồ sơ TTHC…

Sở Tư pháp có cơ chế phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan trong công tác làm sạch dữ liệu và giải quyết các TTHC liên quan đến các thông tin về hộ tịch…

PV Mai Anh

Các tin khác
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG