Khuyến khích nộp hồ sơ trực tuyến đối với các Dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Hiện nay, Sở Y tế đã xây dựng và công khai cung cấp 22 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các thủ tục hành chính, trong đó có 02 thủ tục có thực hiện thanh toán trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tại Cổng dịch vụ công của tỉnh (có Phụ lục chi tiết kèm theo).

Nhằm nâng cao tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến, góp phần thực hiện chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến năm 2023. Sở Y tế thông báo và đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quan tâm tìm hiểu, tuyên truyền và khai thác, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế trên Cổng dịch vụ công tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

Trong quá trình đăng ký và sử dụng dịch vụ trực tuyến nếu có khó khăn, vướng mắc vui lòng liên hệ địa chỉ sau để được hướng dẫn, hỗ trợ: Bộ phận Một cửa của Sở Y tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; địa chỉ: Số 09 Quang Trung, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; điện thoại: 0232.3812.812. Sở Y tế trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá nhân được biết và quan tâm sử dụng dịch vụ./.

Chi tiết tại Công văn số 1003/SYT-TCCB ngày 25/4/2023 của Sở Y tế Quảng Bình

Các tin khác
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG