Báo cáo tiến độ thực hiện chỉ tiêu cam kết về tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến và thanh toán trực tuyến năm 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

            Thực hiện Công văn số 245/UBND-KSTT ngày 24/02/2023 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc công khai chỉ tiêu cam kết thực hiện dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến năm 2023. Sở Y tế báo cáo tiến độ thực hiện chỉ tiêu cam kết về tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến và thanh toán trực tuyến lũy kế đến tháng 8 năm 2023, như sau:

Chi tiết tại Công văn số 2356/SYT-TCCB ngày 08/9/2023 của Sở Y tế Quảng Bình

Các tin khác
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG