Danh sách địa điểm tiêm chủng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 30/8/2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM TIÊM CHỦNG COVID-19

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH NGÀY 30/8/2022

 

TT

Huyện/thị xã/ thành phố

Xã/phường

Địa điểm tiêm

Địa chỉ

Thời gian tiêm

Đối tượng

1

Tuyên Hóa

Kim Hóa

TYT Kim Hóa

Kim Hóa- Tuyên Hóa

7h30-10h30

13h30-16h30

đối tượng từ 12 tuổi trở lên

2

Tuyên Hóa

Phong Hóa

TYT Phong Hóa

Phong Hóa- Tuyên Hóa

7h30-10h30

13h30-16h30

đối tượng từ 12 tuổi trở lên

3

Tuyên Hóa

Hương Hóa

TYT Hương Hóa

Hương Hóa- Tuyên Hóa

7h30-10h30

13h30-16h30

đối tượng từ 12 tuổi trở lên

4

Tuyên Hóa

Tiến  Hóa

TYT Tiến  Hóa

Tiến  Hóa- Tuyên Hóa

7h30-10h30

13h30-16h30

đối tượng từ 12 tuổi trở lên

5

Tuyên Hóa

Sơn Hóa

TYT Sơn Hóa

Sơn Hóa- Tuyên Hóa

7h30-10h30

13h30-16h30

đối tượng từ 12 tuổi trở lên

6

Tuyên Hóa

Đồng Lê

TTYT Tuyên Hóa

Đồng Lê- Tuyên Hóa

7h30-10h30

13h30-16h30

đối tượng từ 12 tuổi trở lên

7

Tuyên Hóa

Đồng Lê

TYT Đồng Lê

Đồng Lê- Tuyên Hóa

7h30-10h30

13h30-16h30

đối tượng từ 12 tuổi trở lên

8

Ba Đồn

Ba Đồn

TYT Ba Đồn

P.Ba Đồn - TX Ba Đồn

7h30-10h30

13h30-16h30

đối tượng từ 12 tuổi trở lên

9

Ba Đồn

Quảng Phong

TYT Quảng Phong

Quảng Phong - Ba Đồn

13h30-16h30

đối tượng từ 12 tuổi trở lên

10

Ba Đồn

Quảng Thuỷ

TYT Quảng Thuỷ

Quảng Thuỷ - Ba Đồn

7h30-10h30

đối tượng từ 12 tuổi trở lên

12

Ba Đồn

Quảng Sơn

TYT Quảng Sơn

Quảng Sơn - Ba Đồn

7h30-10h30

13h30-16h30

đối tượng từ 12 tuổi trở lên

13

Ba Đồn

Quảng Lộc

TYT Quảng Lộc

Quảng Lộc - Ba Đồn

7h30-10h30

13h30-16h30

đối tượng từ 12 tuổi trở lên

14

Ba Đồn

Quảng Long

TYT Quảng Long

Quảng Long - Ba Đồn

7h30-10h30

13h30-16h30

đối tượng từ 12 tuổi trở lên

15

Ba Đồn

Quảng Văn

TYT Quảng Văn

Quảng Văn - Ba Đồn

7h30-10h30

13h30-16h30

đối tượng từ 12 tuổi trở lên

16

Ba Đồn

Quảng Thuận

Nhà văn hoá TDP Đồng Môn

Đông Môn - Quảng Thuận - Ba Đồn

7h30-10h30

đối tượng từ 12 tuổi trở lên

17

Ba Đồn

Quảng Thuận

Nhà văn hoá TDP Dinh

TDP Dinh - Quảng Thuận - Ba Đồn

13h30-16h30

đối tượng từ 12 tuổi trở lên

18

Ba Đồn

Quảng Thọ

TYT Quảng Thọ

Quảng Thọ - Ba Đồn

7h30-10h30

13h30-16h30

đối tượng từ 12 tuổi trở lên

`19

Bố Trạch

Lâm Trạch

TYT Lâm Trạch

Lâm Trạch, Bố Trạch

7h30-10h30

13h30-16h30

đối tượng từ 12 tuổi trở lên

 

Bố Trạch

Cự Nẫm

TYT Cự Nẫm

Cự Nẫm, Bố Trạch

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Đối tượng 12 tuổi trở lên

20

Bố Trạch

Hoàn Lão

TTYT Bố Trạch

TK9, Hoàn Lão, Bố Trạch

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Đối tượng 12 tuổi trở lên

21

Bố Trạch

Đức Trạch

TYT Đức Trạch

Đức Trạch, Bố Trạch

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

22

Bố Trạch

Hải Phú

TYT Hải Phú

Hải Phú, Bố Trạch

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Đối tượng 12 tuổi trở lên

23

Bố Trạch

Lâm Trạch

TYT Lâm Trạch

Lâm Trạch, Bố Trạch

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Đối tượng 12 tuổi trở lên

24

Đồng Hới

 

Trụ sở các Hội thành phố

Số 96 đường Phạm Văn Đồng (đường 36m), P Đức Ninh Đông

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng 12 tuổi trở lên

25

Đồng Hới

Bắc Nghĩa

TYT Bắc Nghĩa

TDP 2 Phương Xuân, P, Bắc Nghĩa

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng 12 tuổi trở lên

26

Đồng Hới

Hải Thành

TYT Hải Thành

TDP 4, P Hải Thành

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng 12 tuổi trở lên

27

Quảng Trạch

Quảng Lưu

Trạm Y tế xã Quảng Lưu

Xóm 4 Vân Tiền, Xã Quảng Lưu

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

28

Quảng Trạch

Liên Trường

Trạm Y tế xã Liên Trường

Thôn Thu Trường, Xã Liên Trường

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

29

Quảng Trạch

Phù Hóa

Trạm Y tế xã Phù Hóa

Thôn Trường Long, Xã Phù Hóa

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

30

Quảng Trạch

Quảng Tùng

Trạm Y tế xã Quảng Tùng

Thôn Phúc Kiều, Xã Quảng Tùng

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

31

Quảng Trạch

Quảng Hợp

Trạm Y tế xã Quảng Hợp

Thôn Thanh Xuân, Xã Quảng Hợp

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

32

Quảng Trạch

Quảng Kim

Trạm Y tế xã Quảng Kim

Thôn 1, Xã Quảng Kim

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

33

Quảng Trạch

Quảng Phú

Trạm Y tế xã Quảng Phú

Thôn Phú Lộc 3, Xã Quảng Phú

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

34

Quảng Trạch

 

Trung tâm Y tế huyện Quảng Trạch

Thôn Hòa Bình, Xã Quảng Hưng

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

 

Các tin khác
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG