Danh sách địa điểm tiêm chủng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 31/8/2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM TIÊM CHỦNG COVID-19

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH NGÀY 31/8/2022

 

TT

Huyện/thị xã/ thành phố

Xã/phường

Địa điểm tiêm

Địa chỉ

Thời gian tiêm

Đối tượng

1

 

Ba Đồn

Ba Đồn

TYT Ba Đồn

P.Ba Đồn - TX.Ba Đồn

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng từ 5 tuổi trở lên

2

 

Ba Đồn

Quảng Phong

TYT Quảng Phong

Quảng Phong - Ba Đồn

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng từ 5 tuổi trở lên

3

 

Ba Đồn

Quảng Thuận

TYT Quảng Thuận

Quảng Thuận - Ba Đồn

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng từ 5 tuổi trở lên

4

 

Ba Đồn

Quảng Văn

TYT Quảng Văn

Quảng Văn - Ba Đồn

7h30-10h30

Đối tượng từ 5 tuổi trở lên

5

 

Ba Đồn

Quảng Thủy

TYT Quảng Thủy

Quảng Thủy - Ba Đồn

7h30-10h30

Đối tượng từ 5 tuổi trở lên

6

 

Ba Đồn

Quảng Tân

TYT Quảng Tân

Quảng Tân - Ba Đồn

7h30-10h30

Đối tượng từ 5 tuổi trở lên

7

 

Ba Đồn

Quảng Long

TYT Quảng Long

Quảng Long - Ba Đồn

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng từ 5 tuổi trở lên

8

 

Ba Đồn

Quảng Trung

TYT Quảng Trung

Quảng Trung - Ba Đồn

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng từ 5 tuổi trở lên

9

 

Ba Đồn

Quảng Lộc

TYT Quảng Lộc

Quảng Lộc - Ba Đồn

7h30-10h30

Đối tượng từ 5 tuổi trở lên

10

 

Ba Đồn

Quảng Tiên

Nhà văn hóa thôn Tiên Xuân

Tiên Xuân - Quảng Tiên - Ba Đồn

7h30-10h30

Đối tượng từ 5 tuổi trở lên

12

 

Ba Đồn

Quảng Tiên

TYT Quảng Tiên

Quảng Tiên - Ba Đồn

13h30-16h30

Đối tượng từ 5 tuổi trở lên

13

 

Ba Đồn

Quảng Thọ

TYT Quảng Thọ

Quảng Thọ

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng từ 5 tuổi trở lên

14

Quảng Trạch

Quảng Thạch

Trạm Y tế xã Quảng Thạch

Thôn 5, xã Quảng Thạch

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

15

Quảng Trạch

Liên Trường

Trạm Y tế xã Liên Trường

Thôn Thu Trường, Xã Liên Trường

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

16

Quảng Trạch

Quảng Hợp

Trạm Y tế xã Quảng Hợp

Thôn Thanh Xuân, Xã Quảng Hợp

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

17

Quảng Trạch

Quảng Kim

Trạm Y tế xã Quảng Kim

Thôn 1, Xã Quảng Kim

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

18

Quảng Trạch

Quảng Phú

Trạm Y tế xã Quảng Phú

Thôn Phú Lộc 3, Xã Quảng Phú

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

`19

Quảng Trạch

 

Trung tâm Y tế huyện Quảng Trạch

Thôn Hòa Bình, Xã Quảng Hưng

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

20

Đồng Hới

 

Trụ sở các Hội thành phố

Số 96, Phạm Văn Đồng (đường 36m), P. Đức Ninh Đông

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

21

Đồng Hới

Nghĩa Ninh

TYT Nghĩa Ninh

Thôn Trung Nghĩa 4, xã Nghĩa Ninh

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

22

Đồng Hới

Đồng Hải

TYT Đồng Hải

Số 2 Trần Bình Trọng, TDP Nam Thành, P. Đồng Hải

7h30-10h30

13h30-16h30

 

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

23

Đồng Hới

Hải Thành

TYT Hải Thành

Đường Linh Giang, TDP4 Hải Thành

7h30-10h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

24

Quảng Ninh

Tân Ninh

TYT xã Tân Ninh

Tân Ninh, Quảng Ninh

7h - 11h

13h30 - 17h

Đối tượng từ 5 tuổi trở lên

25

Quảng Ninh

An Ninh

TYT xã An Ninh

An Ninh, Quảng Ninh

7h - 11

13h30 - 17h

Đối tượng từ 5 tuổi trở lên

 

 

Các tin khác
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG