Danh sách địa điểm tiêm chủng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 05/9/2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM TIÊM CHỦNG COVID-19

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH NGÀY 05/9/2022

TT

Huyện/thị xã/ thành phố

Xã/phường

Địa điểm tiêm

Địa chỉ

Thời gian tiêm

Đối tượng

1

Đồng Hới

 

Trụ sở các Hội thành phố (đưởng 36m),

96 Phạm Văn Đồng ( đường 36m), p. Đức Ninh Đông

7h30-10h30

13h30 -16h30

Đối tượng 12 tuổi trở lên

2

Đồng Hới

Phú Hải

Trạm Y tế Phú Hải

Đường Quang Trung, TDP Diêm hải, P. Phú hải

7h30-10h30

13h30 -16h30

Đối tượng 12 tuổi trở lên

3

Tuyên Hóa

Đồng Lê

TTYT Tuyên Hóa

Đồng Lê- Tuyên Hóa

7h30-10h30

13h30 -16h30

Đối tượng 12 tuổi trở lên

4

Tuyên Hóa

Văn Hóa

TYT Văn Hóa

Văn Hóa

7h30-10h30

13h30 -16h30

Đối tượng 12 tuổi trở lên

5

Tuyên Hóa

Đồng Hóa

TYT Đồng Hóa

Đồng Hóa

7h30-10h30

13h30 -16h30

Đối tượng 12 tuổi trở lên

6

Tuyên Hóa

Kim Hóa

TYT Kim Hóa

Kim Hóa

7h30-10h30

13h30 -16h30

Đối tượng 12 tuổi trở lên

 

Các tin khác
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG