Danh sách địa điểm tiêm chủng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 06/9/2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM TIÊM CHỦNG COVID-19

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH NGÀY 06/9/2022

 

TT

Huyện/thị xã/ thành phố

Xã/phường

Địa điểm tiêm

Địa chỉ

Thời gian tiêm

Đối tượng

1

Lệ Thủy

Xuân Thủy

TTYT huyện Lệ Thủy

Phan Xá, Xuân Thủy, Lệ Thủy

7h30-11h00

13h30 -17h00

Đối tượng 12 tuổi trở lên

2

Tuyên Hóa

Đồng Lê

TTYT Tuyên Hóa

Đồng Lê- Tuyên Hóa

7h30-10h30

13h30 -16h30

Đối tượng 12 tuổi trở lên

3

Tuyên Hóa

Đồng Lê

TYT TT Đồng Lê

Đồng Lê, Tuyên Hóa

7h30-10h30

13h30 -16h30

Đối tượng 12 tuổi trở lên

4

Tuyên Hóa

Đồng Hóa

TYT Đồng Hóa

Đồng Hóa

7h30-10h30

13h30 -16h30

Đối tượng 12 tuổi trở lên

5

Tuyên Hóa

Kim Hóa

TYT Kim Hóa

Kim Hóa

7h30-10h30

13h30 -16h30

Đối tượng 12 tuổi trở lên

6

Tuyên Hóa

Lê Hóa

TYT Lê Hóa

Lê Hóa, Tuyên Hóa

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

7

Tuyên Hóa

Hương Hóa

TYT Hương Hóa

Hương Hóa, Tuyên Hóa

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên.

8

Tuyên Hóa

Thanh Thạch

TYT Thanh Thạch

Thanh Thạch, Tuyên Hóa

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên.

9

Bố Trạch

TT Hoàn Lão

TTYT Bố Trạch

TK9, Hoàn Lão, Bố Trạch

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng 12 tuổi trở lên.

10

Bố Trạch

Vạn Trạch

TYT Vạn Trạch

Vạn Trạch, Bố Trạch

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng 12 tuổi trở lên.

11

Bố Trạch

Đức Trạch

TYT Đức Trạch

Đức Trạch, Bố Trạch

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng 12 tuổi trở lên.

12

Bố Trạch

Nhân Trạch

TYT Nhân Trạch

Nhân Trạch, Bố Trạch

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ 5 đến dưới 12 tuổi

Đối tượng 12 tuổi trở lên.

13

Bố Trạch

Hải Phú

TYT Hải Phú

Hải Phú, Bố Trạch

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ 5 đến dưới 12 tuổi

Đối tượng 12 tuổi trở lên.

14

Ba Đồn

Quảng Văn

TYT Quảng Văn

Quảng Văn - Ba Đồn

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng từ 5 tuổi trở lên

15

Ba Đồn

Quảng Thọ

TYT Quảng Thọ

Quảng Thọ - Ba Đồn

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng từ 5 tuổi trở lên

16

Ba Đồn

Quảng Tiên

TYT Quảng Tiên

Quảng Tiên - Ba Đồn

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng từ 5 tuổi trở lên

`17

Ba Đồn

Quảng Thuỷ

TYT Quảng Thuỷ

Quảng Thuỷ - Ba Đồn

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng từ 5 tuổi trở lên

18

Ba Đồn

Quảng Tân

TYT Quảng Tân

Quảng Tân - Ba Đồn

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

19

Ba Đồn

Quảng Thuận

TYT Quảng Thuận

Quảng Thuận - Ba Đồn

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

 

Ba Đồn

Quảng Lộc

TYT Quảng Lộc

Quảng Lộc - Ba Đồn

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

20

Đồng Hới

 

Trụ sở các Hội thành phố

Số 96 Phạm Văn Đồng, (đường 36m), P. Đức Ninh Đông

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

21

Đồng Hới

Thuận Đức

TYT Thuận Đức

Đường Hồ Chí Minh, thôn Thuận Vinh, Xã Thuận Đức

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

22

Đồng Hới

Phú Hải

TYT Phú Hải

Đường Quang Trung, TDP Diêm Hải, Phường Phú Hải

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

23

Đồng Hới

Đồng Sơn

TYT Đồng Sơn

Số 8 Ngõ 309 Lý Thái Tổ, TDP 7, Phường Đồng Sơn

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

24

Đồng Hới

Đức Ninh

TYT Đức Ninh

Số 12, đường Giao Tế, thôn Đức Sơn, Xã Đức Ninh

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

25

Đồng Hới

Nam Lý

TYT Nam Lý

Số 22 Tạ Quang Bửu, TDP 3, Phường Nam Lý

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

26

Đồng Hới

Bảo Ninh

TYT Bảo Ninh

Đường Nguyễn Thị Định, thôn Trung Bính, Xã Bảo Ninh

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

27

Đồng Hới

Bắc Nghĩa

TYT Bắc Nghĩa

Đường Lý Nhân Tông, TDP 2 Phương Xuấn, Phường Bắc Nghĩa

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

28

Minh Hóa

TT Quy Đạt

TYT Quy Đạt

TDP5-TT Quy Đạt

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên.

29

Quảng Trạch

Quảng Thạch

Trạm Y tế xã Quảng Thạch

Thôn 5, xã Quảng Thạch

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

30

Quảng Trạch

Quảng Lưu

Trạm Y tế xã Quảng Lưu

Xóm 4 Vân Tiền, Xã Quảng Lưu

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

31

Quảng Trạch

Quảng Tùng

Trạm Y tế xã Quảng Tùng

Thôn Phúc Kiều, Xã Quảng Tùng

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

32

Quảng Trạch

Quảng Châu

Trạm Y tế xã Quảng Châu

Thôn Minh Trung, Xã Quảng Châu

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

33

Quảng Trạch

Quảng Phương

Trạm Y tế xã Quảng Phương

Thôn Hướng Phương, Xã Quảng Phương

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

34

Quảng Trạch

Cảnh Dương

Trạm Y tế xã Cảnh Dương

Thượng Giang, Xã Cảnh Dương

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

35

Quảng Trạch

Quảng Kim

Trạm Y tế xã Quảng Kim

Thôn 1, Xã Quảng Kim

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

36

Quảng Trạch

Quảng Phú

Trạm Y tế xã Quảng Phú

Thôn Phú Lộc 3, Xã Quảng Phú

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

37

Quảng Trạch

Quảng Hưng

Trạm Y tế xã Quảng Hưng

Thôn Hưng Lộc, Xã Quảng Hưng

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

38

Quảng Trạch

Quảng Xuân

Trạm Y tế xã Quảng Xuân

Thôn Thanh Lương, Xã Quảng Xuân

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

39

Quảng Trạch

Quảng Đông

Trạm Y tế xã Quảng Đông

Đội 6, Thôn Minh Sơn, Xã Quảng Đông

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

40

Quảng Trạch

 

Trung tâm Y tế huyện Quảng Trạch

Thôn Hòa Bình, Xã Quảng Hưng

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

41

Quảng Ninh

Trường Xuân

Trạm Y tế xã Trường Xuân

Trường Xuân, Quảng Ninh

13h30 - 17h

Đối tượng từ 5 tuổi trở lên

42

Quảng Ninh

Hàm Ninh

Trạm Y tế xã Hàm Ninh

Hàm Ninh, Quảng Ninh

13h30 - 17h

Đối tượng từ 5 tuổi trở lên

 

Các tin khác
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG