Danh sách địa điểm tiêm chủng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 09/9/2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM TIÊM CHỦNG COVID-19

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH NGÀY 09/9/2022

 

TT

Huyện/thị xã/ thành phố

Xã/phường

Địa điểm tiêm

Địa chỉ

Thời gian tiêm

Đối tượng

1

Tuyên Hóa

Đồng Lê

TTYT Tuyên Hóa

Đồng Lê, Tuyên Hóa

7h30-11h

14h-17h

Từ 12 tuổi trở lên

Trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi

2

Tuyên Hóa

Cao Quảng

TYT Cao Quảng

Cao Quảng, Tuyên Hóa

7h30-11h

14h-17h

Từ 12 tuổi trở lên

Trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi

3

Tuyên Hóa

Hương Hóa

TYT Hương Hóa

Hương Hóa, Tuyên Hóa

7h30-11h

14h-17h

Từ 12 tuổi trở lên

Trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi

4

Tuyên Hóa

Đồng Hóa

TYT Đồng Hóa

Đồng Hóa, Tuyên Hóa

7h30-11h

14h-17h

Từ 12 tuổi trở lên

Trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi

5

Tuyên Hóa

Lê Hóa

TYT Lê Hóa

Lê Hóa, Tuyên Hóa

7h30-11h

14h-17h

Từ 12 tuổi trở lên

Trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi

6

Tuyên Hóa

Thanh Hóa

TYT Thanh Hóa

Thanh Hóa, Tuyên Hóa

7h30-11h

14h-17h

Từ 12 tuổi trở lên

Trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi

7

Đồng Hới

 

Trụ sở các Hội thành phố

Số 96 Phạm Văn Đồng, (đường 36m), P. Đức Ninh Đông

7h30 - 10h30

13h30 - 16h30

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

8

Đồng Hới

Quang Phú

TYT Quang Phú

Đường Nguyễn Hữu Hải, thôn Tân Phú Xã Quang Phú

7h30 - 10h30

13h30 - 16h30

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

9

Bố Trạch

Liên Trạch

TYT Liên Trạch

Liên Trạch, Bố Trạch

7h30 - 10h30

13h30 - 16h30

Đối tượng 5 đến dưới 12 tuổi

10

Bố Trạch

Nông Trường Việt Trung

TYT NT Việt Trung

NTVT

7h30 - 10h30

13h30 - 16h30

Đối tượng 5 đến dưới 12 tuổi

11

Quảng Trạch

Quảng Lưu

Trạm Y tế xã Quảng Lưu

Xóm 4 Vân Tiền, Xã Quảng Lưu

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

12

Quảng Trạch

Quảng Tùng

Trạm Y tế xã Quảng Tùng

Thôn Phúc Kiều, Xã Quảng Tùng

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

13

Quảng Trạch

Quảng Phú

Trạm Y tế xã Quảng Phú

Thôn Phú Lộc 3, Xã Quảng Phú

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

14

Quảng Trạch

Quảng Xuân

Trạm Y tế xã Quảng Xuân

Thôn Thanh Lương, Xã Quảng Xuân

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

15

Quảng Trạch

Quảng Châu

Trạm Y tế xã Quảng Châu

Thôn Minh Trung, Xã Quảng Châu

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

16

Quảng Trạch

Quảng Đông

Trạm Y tế xã Quảng Đông

Đội 6, Thôn Minh Sơn, Xã Quảng Đông

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

17

Quảng Trạch

 

Trung tâm Y tế huyện Quảng Trạch

Thôn Hòa Bình, Xã Quảng Hưng

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

18

Quảng Ninh

Xã Trường Sơn

TYT xã Trường Sơn

Trường Sơn, Quảng Ninh

7h – 11h

113h30 - 17h

Đ     Đối tượng từ 5 tuổi trở lên

19

Quảng Ninh

Xã Trường Xuân

TYT xã Trường Xuân

Trường Xuân, Quảng Ninh

7h – 11h

         Đối tượng từ 5 đến dưới 12 tuổi

`20

Quảng Ninh

Xã Xuân Ninh

TYT xã Xuân Ninh

Xuân Ninh, Quảng Ninh

113h30 – 17h

 Đối tượng từ 5 tuổi trở lên

21

Quảng Ninh

Xã Hiền Ninh

TYT xã Hiền Ninh

Hiền Ninh, Quảng Ninh

7h – 11h

13h30 - 17h

 Đối tượng từ 5 tuổi trở lên

22

Quảng Ninh

Xã Tân Ninh

TYT xã Tân Ninh

Tân Ninh, Quảng Ninh

7h – 11h

 Đối tượng từ 5 tuổi trở lên

 

Quảng Ninh

Xã Duy Ninh

TYT xã Duy Ninh

Duy Ninh, Quảng Ninh

7h – 11h

13h30 - 17h

 Đối tượng từ 5 tuổi trở lên

23

Quảng Ninh

Xã Gia Ninh

TYT xã Gia Ninh

Gia Ninh, Quảng Ninh

7h – 11h

13h30 - 17h

 Đối tượng từ 5 tuổi trở lên

 

Các tin khác
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG