Danh sách địa điểm tiêm chủng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 12/9/2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM TIÊM CHỦNG COVID-19

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH NGÀY 12/9/2022

 

TT

Huyện/thị xã/ thành phố

Xã/phường

Địa điểm tiêm

Địa chỉ

Thời gian tiêm

Đối tượng

1

Đồng Hới

Đức Ninh Đông

Trụ sở các Hội thành phố

Số 96 đường Phạm Văn Đồng (đường 36m), P Đức Ninh Đông

7h30 - 10h30

13h30 - 16h30

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

2

Đồng Hới

Đức Ninh

TYT Đức Ninh

Số 12, đường Giao Tế, thôn Đức Sơn, X Đức Ninh

7h30 - 10h30

13h30 - 16h30

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

3

Ba Đồn

Quảng Sơn

Trường THCS Quảng Sơn

Quảng Sơn - Ba Đồn

7h30-10h30

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

4

Ba Đồn

Quảng Sơn

TYT Quảng Sơn

Quảng Sơn - Ba Đồn

13h30-16h30

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

5

Ba Đồn

Quảng Thuận

Nhà văn hoá TDP Me Hội

Quảng Thuận - Ba Đồn

7h30-10h30

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

6

Ba Đồn

Quảng Thuận

Trường THCS Quảng Thuận

Quảng Thuận - Ba Đồn

13h30-16h30

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

7

Ba Đồn

Quảng Minh

Trường THCS Quảng Minh

Quảng Minh - Ba Đồn

7h30 - 10h30

13h30 - 16h30

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

8

Ba Đồn

Ba Đồn

TYT Ba Đồn

P.Ba Đồn - TX Ba Đồn

7h30 - 10h30

13h30 - 16h3

 

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

9

Tuyên Hóa

Đồng Lê

TTYT Tuyên Hóa

Đồng Lê- Tuyên Hóa

7h30 - 10h30

13h30 - 16h30

Trẻ 5-11 tuổi. Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

10

Tuyên Hóa

Lê Hóa

TYT Lê Hóa

Lê Hóa- Tuyên Hóa

7h30 - 10h30

13h30 - 16h30

Trẻ 5-11 tuổi. Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

11

Tuyên Hóa

Đồng Hóa

TYT Đồng Hóa

Đồng Hóa- Tuyên Hóa

7h30 - 10h30

13h30 - 16h30

Trẻ 5-11 tuổi. Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

12

Tuyên Hóa

Thanh Thạch

TYT Thanh Thạch

Thanh Thạch- Tuyên Hóa

7h30 - 10h30

13h30 - 16h30

Trẻ 5-11 tuổi. Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

13

Tuyên Hóa

Hương Hóa

TYT Hương Hóa

Hương Hóa- Tuyên Hóa

7h30 - 10h30

13h30 - 16h30

Trẻ 5-11 tuổi. Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

 

Các tin khác
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG