Danh sách địa điểm tiêm chủng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 09/11/2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM TIÊM CHỦNG COVID-19

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH NGÀY 09/11/2022

 

TT

Huyện/thị xã/ thành phố

Xã/phường

Địa điểm tiêm

Địa chỉ

Thời gian tiêm

Đối tượng

1

Ba Đồn

Quảng Minh

NVH thôn Minh Tiến

Minh Tiến - Quảng Minh

7h30 -10h30

Từ 12 tuổi trở lên

2

Ba Đồn

Quảng Thuận

TYT Quảng Thuận

Quảng Thuận - Ba Đồn

7h30 -10h30

13h30 - 16h30

Từ 12 tuổi trở lên

3

Ba Đồn

Quảng Phúc

TYT Quảng Phúc

Quảng Phúc - Ba Đồn

7h30 -10h30

13h30 - 16h30

Từ 12 tuổi trở lên

4

Ba Đồn

Quảng Sơn

TYT Quảng Sơn

Quảng Sơn - Ba Đồn

7h30 -10h30

13h30 - 16h30

Từ 12 tuổi trở lên

5

Ba Đồn

Quảng Thọ

TYT Quảng Thọ

Quảng Thọ - Ba Đồn

7h30 -10h30

13h30 - 16h30

Từ 12 tuổi trở lên

6

Đồng Hới

Nam Lý

TYT Nam Lý

số 22 Tạ Quang Bửu, TDP 2, Phường Nam Lý

7h30 -10h30

13h30 - 16h30

Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

7

Đồng Hới

Đồng Phú

TYT Đồng Phú

Số 20, đường Hai Bà Trưng, P Đồng Phú

7h30 -10h30

13h30 - 16h30

Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

8

Đồng Hới

Nghĩa Ninh

TYT Nghĩa Ninh

thôn Trung Nghĩa 1, xã Nghĩa Ninh

7h30 -10h30

13h30 - 16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

9

Đồng Hới

Đồng Hải

TYT Đồng Hải

Số 2, Trần Bình Trọng, TDP Nam Thành, P Đồng Hải

7h30 -10h30

13h30 - 16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

10

Đồng Hới

Đức Ninh

NVH thôn Đức Thủy

thôn Đức Thủy, xã Đức Ninh

7h00 - 10h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

11

Đồng Hới

Đức Ninh

NVH thôn Giao Tế

thôn Giao Tế, xã Đức Ninh

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi

trở lên

 

Các tin khác
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG