Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 40/2015/QĐ-UBND
Ngày ký 20/11/2015
Người ký Nguyễn Hữu Hoài
Trích yếu nội dung Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Bình
Phân loại Quyết định
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải nội dung văn bản tại đây