Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 25/2021/QĐ-UBND
Ngày ký 11/08/2021
Người ký Trần Thắng
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Bình
Phân loại Quyết định
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Tệp đính kèm 1