Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 1865/UBND-NCVX Thực hiện Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ UBND tỉnh Quảng Bình 18/09/2023 Còn
2 1842/UBND-NCVX Tăng cường phòng, chống bệnh đau mắt đỏ Văn bản hỏa tốc UBND tỉnh Quảng Bình 16/09/2023 Còn
3 1816/UBND-NCVX Thực hiện Công điện số 796/CĐ-TTg ngày 13/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ UBND tỉnh Quảng Bình 14/09/2023 Còn
4 1327/UBND-TH Thúc đẩy triển khai thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia UBND tỉnh Quảng Bình 06/07/2023 Còn
5 1320/KH-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở UBND tỉnh Quảng Bình 05/07/2023 Còn
6 1207/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân UBND tỉnh Quảng Bình 20/06/2023 Còn
7 1158/KH-UBND Kế hoạch sử dụng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2023 UBND tỉnh Quảng Bình 15/06/2023 Còn
8 1141/SYT-NVD Xây dựng, tổng hợp nhu cầu thuốc lao ĐTTTQG nguồn BHYT năm 2024-2025 Sở Y tế Quảng Bình 10/05/2023 Còn
9 1093/SYT-TCCB Tăng cường công tác phòng, chống cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ Sở Y tế Quảng Bình 08/05/2023 Còn
10 1108/SYT-NVD Đảm bảo cung ứng thuốc phòng chống dịch bệnh Sở Y tế Quảng Bình 08/05/2023 Còn
1 2 3 4 5 6 7 »