Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 234/SYT-NVY 10/02/2023 Tăng cường triển khai thực hiện khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chíp
2 230/SYT-NVY 09/02/2023 Tăng cường công tác quản lý chất thải y tế
3 216/SYT-NVY 08/02/2023 Đăng ký chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động khám, chữa bệnh
4 204/SYT-NVY 06/02/2023 Tăng cường phát hiện, thu dung, quản lý, điều trị ca bệnh COVID-19
5 193/SYT-NVY 03/02/2023 Triển khai kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử
6 105/SYT-NVY 15/01/2023 Triển khai quy trình giám định BHYT theo quyết định 3618/QĐ-BHXH
7 103/BCD-SYT 15/01/2023 Khẩn trương tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
8 685/QĐ-SYT 14/04/2017 Quyết định về việc Cam kết rút ngắn tổi thiểu 10% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với thời hạn được pháp luật quy định trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Quảng Bình
9 987/SYT 08/04/2016 Quán triệt và ký cam kết Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
10 145/QĐ-SYT 07/04/2016 Quyết định về việc Quy đinh trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao
« 1 2 3 4 5 »