Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1865/UBND-NCVX 18/09/2023 Thực hiện Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ
2 1842/UBND-NCVX 16/09/2023 Tăng cường phòng, chống bệnh đau mắt đỏ Văn bản hỏa tốc
3 1816/UBND-NCVX 14/09/2023 Thực hiện Công điện số 796/CĐ-TTg ngày 13/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ
4 1327/UBND-TH 06/07/2023 Thúc đẩy triển khai thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia
5 1320/KH-UBND 05/07/2023 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
6 1207/KH-UBND 20/06/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân
7 1158/KH-UBND 15/06/2023 Kế hoạch sử dụng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2023
8 594/KH-UBND 04/04/2023 Kế hoạch thực hiện các giải pháp phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2023-2025
9 03/CT-UBND 15/03/2023 Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
10 403/KH-UBND 15/03/2023 Kế hoạch triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
1 2 »