Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 594/KH-UBND 04/04/2023 Kế hoạch thực hiện các giải pháp phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2023-2025
2 03/CT-UBND 15/03/2023 Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
3 403/KH-UBND 15/03/2023 Kế hoạch triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
4 335/KH-UBND 08/03/2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình "Y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
5 263/KH-UBND 27/02/2023 Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm tỉnh Quảng Bình năm 2023
6 25/2021/QĐ-UBND 11/08/2021 Quyết định ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
7 15/2018/QĐ-UBND 19/06/2018 Quyết định ban hành Quy định về công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết TTHC sai sót, quá hạn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
8 09/KH-UBND 05/01/2016 Kế hoạch Đảm bảo an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020
9 40/2015/QĐ-UBND 20/11/2015 Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng Bình
1