Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1320/KH-UBND 05/07/2023 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
2 1207/KH-UBND 20/06/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân
3 1158/KH-UBND 15/06/2023 Kế hoạch sử dụng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2023
4 1032/KH-SYT 28/04/2023 Kế hoạch phát động Đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)
5 801/KH-SYT 06/04/2023 Kế hoạch Thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
6 784/KH-SYT 05/04/2023 Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trong ngành Y tế tỉnh Quảng Bình năm 2023
7 594/KH-UBND 04/04/2023 Kế hoạch thực hiện các giải pháp phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2023-2025
8 403/KH-UBND 15/03/2023 Kế hoạch triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
9 335/KH-UBND 08/03/2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình "Y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
10 370/KH-SYT 28/02/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023
1 2 »