Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 75/2023/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế Chính phủ 19/10/2023 Còn
2 13/2023/TT-BNV Thông tư Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử  Bộ Nội vụ 31/08/2023 Còn
3 58/2023/TT-BTC Thông tư bãi bỏ Thông tư số 26/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Trưởng Bộ tài chính quy định sử dụng và quản lý kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 Bộ Tài chính 21/08/2023 Còn
4 14/2023/TT-BYT Thông tư Quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập Bộ Y tế 30/06/2023 Còn
5 13/2023/TT-BYT Thông tư hướng dẫn xây dựng giá dịch vụ KBCB theo yêu cầu do cơ sở KBCB của nhà nước cung cấp. Bộ Y tế 29/06/2023 Còn
6 38/2023/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Chính phủ 24/06/2023 Còn
7 99/2023/QH15 Nghị quyết giám sát chuyên đề về huy động, quản lý và sử dụng các nguồn phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID 19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Quốc hội 24/06/2023 Còn
8 4303/VPCP-KSTT Đôn đốc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Văn phòng Chính phủ 12/06/2023 Còn
9 33/2023/NĐ-CP Nghị định quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố Chính phủ 10/06/2023 Còn
10 40/2023/TT-BTC Thông tư quy định về quản lý, sử dụng kinh phí xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Bộ Tài chính 09/06/2023 Còn
1 2 3 4 5 6 7 »