Mời chào giá hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ hoạt động...  
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình kính mời Quý đơn vị có nhu cầu, khả năng cung cấp vật tư y tế gửi báo giá về Trung tâm để có cơ sở tổng hợp, lập kế hoạch mua sắm triển khai hoạt động lao/HIV...
Xem tiếp
Mời chào giá hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ hoạt động...  
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình kính mời Quý đơn vị có nhu cầu, khả năng cung cấp hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế gửi báo giá về Trung tâm để có cơ sở tổng hợp, lập kế hoạch mua sắm...
Xem tiếp
Thông báo giảm giá trúng thầu  
Sở Y tế nhận được Công văn số 59/2023 DPC-CHCD04 về việc điều chỉnh giảm giá theo giá kế hoạch trúng thầu đàm phán giá - sản phẩm Duratocin, trên cơ sở Quyết định số 283/QĐ-SYT ngày 14/5/2021 của Sở Y...
Xem tiếp
Mời chào giá vật tư phục vụ khám chữa bệnh quý IV năm 2022 và quý...  
Công văn số 2100/CV-KSBT ngày 11/11/2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về việc mời chào giá vật tư phục vụ khám chữa bệnh quý IV năm 2022 và quý I năm 2023
Xem tiếp
Mời chào giá hóa chất phục vụ phòng chống dịch năm 2022  
Công văn số 3124/SYT-NVD ngày 14/11/2022 của Sở Y tế Quảng Bình về việc mời chào giá hóa chất phục vụ phòng chống dịch năm 2022
Xem tiếp

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 30

  • Tổng 468.508