Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023  
Sáng ngày 21/11/2023, Sở Y tế phối hợp với Sở Nội Vụ tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) cho gần 100 cán bộ lãnh đạo phòng chức năng Sở Y tế, Đại diện lãnh đạo và...
Xem tiếp
Tập huấn cập nhật kiến thức cho cô đỡ thôn bản  
Sáng nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Bộ Y tế tổ chức lớp tập huấn cập nhật kiến thức cho 25 Cô đỡ thôn bản và hộ sinh thuộc các xã huyện Minh Hóa. Tham dự và...
Xem tiếp
Tập huấn về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015  
Ngày 16/08/2023, Sở Y tế phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCT) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và sử...
Xem tiếp
Tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học cho nhân viên y tế  
Nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho nhân viên y tế tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. Ngày 10-13/8/2023, Sở Y tế Quảng Bình khai giảng lớp tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học cho nhân viên...
Xem tiếp
Phát động Đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí...  
Thực hiện Quyết định số 758/KH – UBND ngày 24/4/2023 của UBND tỉnh Quảng Bình về Phát động Đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)....
Xem tiếp