GIỚI THIỆU
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
TIN TỨC – SỰ KIỆN
TIN CHUYÊN NGÀNH
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 68

  • Tổng 602.940

Hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch Covid -...  
Hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch Covid - 19 đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố
Xem tiếp
Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn...  
Quyết định Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Xem tiếp
Thông tư Quy định yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong...  
Ngày 5-12, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 31/2019/TT-BYT quy định yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong chương trình sữa học đường.
Xem tiếp
Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm giai...  
Thực hiện Quyết định số 1349/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình về phê duyệt đề án “Nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm giai đoạn 2017 – 2020”, Ban chỉ đạo Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh...
Xem tiếp
Triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2020  
Căn cứ Kế hoạch số 1518/KH-BCĐTƯATTP ngày 27/12/2019 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về Triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2020, để tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm...
Xem tiếp