GIỚI THIỆU
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
TIN TỨC – SỰ KIỆN
TIN CHUYÊN NGÀNH
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 14

  • Tổng 468.492

55 năm công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình - Vì sự phát triển...  
55 năm với những bước đi thăng trầm nhưng đầy tự hào, công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình đã thu được những kết quả đáng ghi nhận. Hiện nay, công tác dân số-KHHGĐ đang bước vào giai đoạn mới chuyển trọng...
Xem tiếp
Chi cục DS-KHHGĐ: thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển...  
Thông báo số 236/TB-HĐXT, ngày 19/8/2016 của Hội đồng xét tuyển viên chức, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Xem tiếp
Cộng đồng chung tay thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia...  
Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình luôn có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi người dân, mỗi gia đình, cũng như sự phát triển bền vững của đất nước. Chính vì vậy, thời gian qua, công tác dân số - kế hoạch...
Xem tiếp
Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Bình đồng hành cùng công tác...  
Là một Hội xã hội – nghề nghiệp được thành lập năm 1993, Hội Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Quảng Bình có nhiệm vụ trọng tâm giúp đỡ các hội viên nâng cao hiểu biết thông qua việc tuyên truyền phổ...
Xem tiếp
Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình: tiếp tục ổn định quy mô và...  
Quảng Bình có trên 86 vạn người, với 24 dân tộc anh em, trong đó chủ yếu là người kinh. Tỉnh ta cũng đang nằm trong giai đoạn cơ cấu dân số trẻ, điều này đồng nghĩa với việc tập trung một lực lượng lao...
Xem tiếp