Kết luận thanh tra tại Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới  
Kế luận số 74/KL-TTrS ngày 06 tháng 11 năm 2023 của Thanh tra Sở Y tế Quảng Bình về việc Kết quả thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong khám, chữa bệnh và khám, chữa bệnh BHYT; công tác...
Xem tiếp
Kết luận thanh tra tại Phòng khám đa khoa Bắc Lý  
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong khám bệnh, chữa bệnh; khám, chữa bệnh BHYT tại Phòng khám đa khoa Bắc Lý
Xem tiếp
Kết luận thanh tra tại Phòng khám đa khoa Trí Tâm  
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong khám bệnh, chữa bệnh; khám, chữa bệnh BHYT tại Phòng khám đa khoa Trí Tâm
Xem tiếp
Kết luận thanh tra tại Phòng khám đa khoa Tân Phước An  
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong khám bệnh, chữa bệnh; khám, chữa bệnh BHYT tại Phòng khám đa khoa Tân Phước An
Xem tiếp
Kết luận thanh tra tại Phòng khám đa khoa chất lượng cao Hữu Nghị  
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong khám bệnh, chữa bệnh; khám, chữa bệnh BHYT tại Phòng khám đa khoa Phương Bình
Xem tiếp

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 56

  • Tổng 602.928