GIỚI THIỆU
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
TIN TỨC – SỰ KIỆN
TIN CHUYÊN NGÀNH
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 58

  • Tổng 602.930

"Kế hoạch Quản lý môi trường xã hội" dự án Đầu tư xây dựng và phát...  
Tỉnh Quảng Bình hiện nay chỉ có Trung tâm Y tế huyện Quảng Trạch do chia tách huyện từ năm 2014 đến nay vẫn chưa có cơ sở để làm việc (đang mượn tạm trụ sở). Ngoài ra, trên địa bàn huyện Quảng Trạch hiện...
Xem tiếp
Rà soát, khẳng định nhu cầu đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp...  
Công văn 1923/SYT-KHTC ngày 08/10/2018 của Sở Y tế Quảng Bình về việc Rà soát, khẳng định nhu cầu đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã thực hiện Dự án Y tế cơ sở, vay vốn ngân hàng WB
Xem tiếp
Khảo sát thực trạng và nhu cầu cần đầu tư nâng cấp Trạm Y tế xã  
Công văn số 1037/SYT-KHTC, ngày 27/6/2017 của Sở Y tế Quảng Bình về việc Khảo sát thực trạng và nhu cầu cần đầu tư nâng cấp Trạm Y tế xã
Xem tiếp
Mời báo giá chào hàng máy trợ thính cấp cho trẻ khiếm thính  
Mời báo giá chào hàng máy trợ thính cấp cho trẻ khiếm thính
Xem tiếp