Tiến độ thực hiện chỉ tiêu cam kết về tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến và thanh toán trực tuyến lũy kế đến tháng 3 năm 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Sở Y tế báo cáo tiến độ thực hiện chỉ tiêu cam kết về tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến và thanh toán trực tuyến lũy kế đến tháng 3 năm 2023, cụ thể:

Chi tiết tại Công văn số 823/SYT-TCCB ngày 07/4/2023 của Sở Y tế Quảng Bình

Các tin khác
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG