Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Y tế Quảng Bình

Xem với cỡ chữ : A- A A+
I. Các văn bản của Sở Y tế Quảng Bình về Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

 

 

II. Các quy trình ISO áp dụng tại Sở Y tế Quảng Bình

 

Quyết định ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Y tế tỉnh Quảng Bình

 

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Y tế Quảng Bình phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với lĩnh vực “Quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn”

 

ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG