Công khai chỉ tiêu cam kết thực hiện dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến năm 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Sở Y tế công khai chỉ tiêu cam kết thực hiện dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến năm 2023, cụ thể:

Chi tiết tại Công văn 500/SYT-TCCB ngày 13/03/2023 của Sở Y tế Quảng Bình

ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG