Thông báo cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu...  
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐÁP ỨNG THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC - GSP (Đối với cơ sở y tế có hoạt động tiêm chủng)
Xem tiếp
Danh sách cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công bố đủ điều kiện khám sức...  
DANH SÁCH CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN KHÁM SỨC KHỎE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
Xem tiếp
Quyết định cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề dược  
Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề dược; Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GPP; Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt phân phối thuốc; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
Xem tiếp
Danh sách các cơ sở tự công bố phòng xét nghiệm an toàn sinh học  
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ PHÒNG XÉT NGHIỆM AN TOÀN SINH HỌC CẤP I, CẤP II
Xem tiếp
Danh sách cơ sở xoa bóp (Massage) tự công bố đủ điều kiện hoạt động  
DANH SÁCH CƠ SỞ DỊCH VỤ XOA BÓP (MASSAGE) TỰ CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG
Xem tiếp
Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng  
DANH SÁCH CÔNG BỐ CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG
Xem tiếp
Công bố cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng...  
CÔNG BỐ CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ
Xem tiếp
Danh sách phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp được cấp phép  
DANH SÁCH PHÒNG KHÁM, ĐIỀU TRỊ BỆNH NGHỀ NGHIỆP ĐƯỢC CẤP PHÉP
Xem tiếp
Danh sách cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy  
DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG NGHIỆN MA TÚY
Xem tiếp
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG