Hướng dẫn chức năng thanh toán trực tuyến cho dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến trên Cổng DVC tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã rà soát, xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng thanh toán trực tuyến cho tất cả DVCTT có yêu cầu nghĩa vụ tài chính đã xây dựng trên Cổng dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.

Sở Y tế đăng tải tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng thanh toán trực tuyến tại đây để các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân quan tâm tham khảo thực hiện.

TẢI TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TẠI ĐÂY

ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG