Quyết định cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề dược

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề dược; Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GPP; Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt phân phối thuốc; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

I. NĂM 2021

1. Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề dược

Từ tháng 01-6/2021

Từ tháng 7-12/2021

2. Quyết định cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GPP: Quý I/2021Quý II/2021Quý III/2021Quý IV/2021

3. Quyết định cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt phân phối thuốc

4. Quyết định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

II. NĂM 2022

1. Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề dược

Từ tháng 01-06/2022

Từ tháng 07-09/2022

Từ tháng 10-12/2022

2. Quyết định cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GPP: Quý I/2022; Quý II/2022 [Phần 1] [Phần 2]; Quý III/2022Quý IV/2022

3. Quyết định cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt phân phối thuốc

4. Quyết định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

III. NĂM 2023

1. Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề dược

Tháng 01/2023

Tháng 02/2023

Tháng 3/2023

Tháng 4/2023

Tháng 5/2023

2. Quyết định cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GPP

Tháng 01/2023

Tháng 02/2023

Tháng 3/2023

Tháng 4/2023

Tháng 5/2023

 3. Quyết định cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt phân phối thuốc

Tháng 01/2023

Tháng 02/2023

Tháng 3/2023

Tháng 4/2023

Tháng 5/2023

4. Quyết định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Tháng 01/2023

Tháng 02/2023

Tháng 3/2023

Tháng 4/2023

Tháng 5/2023

(Thông tin đang tiếp tục được cập nhật, Chi tiết liên hệ Phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế Quảng Bình; Điện thoại: (0232) 3828644 hoặc (0232) 3843050)

Các tin khác
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG