Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ tại huyện Minh Hóa

Xem với cỡ chữ : A- A A+

            Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Quảng Bình vừa kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ năm 2023 tại huyện Minh Hóa.

BS Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Trung tâm phát biểu tại buổi làm việc

            Theo đó, từ đầu năm đến nay công tác Dân số-KHHGĐ được Trung tâm Y tế  huyện Minh Hóa quan tâm chú trọng trong thực hiện các mục tiêu Dân số - Phát triển. Các ban ngành, đoàn thể cơ sở cũng đã phối hợp với ngành Dân số để tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt chính sách Dân số - KHHGĐ. Theo đó, từ đầu năm 2023 đến nay, toàn huyện có 646 trẻ sinh ra, trong đó có 179 trẻ mới sinh là con thứ 3 trở lên chiếm tỷ lệ 27,7% giảm so với cùng kỳ năm 0,67%; số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai 5984 người, trong đó số người mới sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại đến tháng 10/2023 là 2.502 người, đạt 96,34% kế hoạch giao; Trung tâm Y tế huyện Minh Hóa đã cung ứng kịp thời, đầy đủ thuốc, vật tư tiêu hao, phương tiện tránh thai cho các Trạm Y tế xã phục vụ các đối tượng có nhu cầu đăng ký; công tác truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi đảm bảo cung cấp phương tiện tránh thai, dịch vụ chăm sóc SKSS - KHHGĐ tiếp tục được đẩy mạnh và triển khai thường xuyên. Chương trình nâng cao chất lượng dân số được đẩy mạnh với 81 buổi tuyền thông, có 5.520 đối tượng được tuyên truyền, tư vấn các nội dung sàng lọc trước sinh sơ sinh, tư vấn giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, tư vấn và khám sức khỏe người cao tuổi, truyền thông giảm tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nâng cao chất lượng dân số năm 2023.

            Kết luận tại buổi làm việc đồng chí Võ Thị Hồng Hà - Phó chi cục trưởng - Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác DS-KHHGĐ của huyện,  mong muốn trong thời gian tới Trung tâm Y tế huyện tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông cùng phối hợp triển khai tốt kế hoạch thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh đến năm 2030, Chương trình truyền thông dân số đến năm 2030 của tỉnh; đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động nâng cao nhận thức về DS - KHHGĐ; tăng cường kiểm tra, giám sát, hỗ trợ tuyến cơ sở; quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023./.

Như Quyên - Phòng Dân số-Truyền thông&GDSK

ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG