Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

          Sáng ngày 21/11/2023, Sở Y tế phối hợp với Sở Nội Vụ tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) cho gần 100 cán bộ lãnh đạo phòng chức năng Sở Y tế, Đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác TĐKT của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

          Tham dự và chỉ đạo lớp tập huấn có bác sĩ Dương Thanh Bình, Giám đốc Sở Y tế; ông Hồ Quyết Thắng, Trưởng phòng TĐKT Sở Nội Vụ; Ông Đặng Ngọc Trường, Chuyên viên phòng TĐKT Sở Nội Vụ.

          Tại lớp tập huấn, ông Hồ Quyết Thắng, Trưởng phòng thi đua, khen thưởng Sở Nội Vụ đã phổ biến các văn bản của Bộ Chính trị, Chính Phủ về công tác TĐKT, Luật TĐKT và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác TĐKT như: Luật Thi đua Khen thưởng và nghiệp vụ thi đua khen thưởng tại văn bản số 3385/BTĐKT-PH ngày 20/11/2023 của Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương; Quyết định số 37/2023/QĐ – UBND ngày 13/11/2023 của UBND tỉnh Quảng Bình về sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy chế TĐKT tỉnh Quảng Bình; Quyết định 2509/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 về phê duyệt quy trình dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Nội vụ Quảng Bình...

Ông Hồ Quyết Thắng, Trưởng phòng thi đua, khen thưởng Sở Nội Vụ trình bày bải giảng tại lớp tập huấn

          Ngoài ra các học viên đã được phổ biến về cách triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và của Sở Y tế; Nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng; hướng dẫn những quy định về xét công nhận đề tài, sáng kiến; trao đổi kinh nghiệp tổ chức phong trào thi đua, nhân rộng điển hình; cách triển khai phần mềm TĐKT cho các đơn vị. Đồng thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi đua, khen thưởng ở cơ sở.

Toàn cảnh lớp tập huấn

          Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, bác sĩ Dương Thanh Bình, Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh: thời gian tới để tiếp tục đề cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong toàn ngành, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, ngành y tế sẽ tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua. Bảo đảm thiết thực, hiệu quả, lồng ghép công tác thi đua, khen thưởng gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị.  Đồng thời, Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trên các lĩnh vực công tác, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong phong trào thi đua yêu nước của ngành y tế; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua.  Đặc biệt là người lao động trực tiếp, là điển hình xuất sắc trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.

 

Hoàng Loan

ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG