Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh Quảng Bình thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, như sau:

Chi tiết tại Công văn số 191/TB-YK-PY ngày 10/6/2024 của Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh Quảng Bình

ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG