Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức tại Kỳ tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa và Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa năm 2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức tại Kỳ tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa và Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa năm 2021

Quyết định số 1935/QĐ-SYT ngày 24/11/2021 của Sở Y tế Quảng Bình về việc Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức tại Kỳ tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa và Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa năm 2021

Các tin khác
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG