Danh sách cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Xem với cỡ chữ : A- A A+

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG NGHIỆN MA TÚY

TT

ĐƠN VỊ

ĐỊA CHỈ

SĐT LIÊN HỆ

1

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình

164 Bà Triệu, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới

(0232)3822554

2

Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh

Dinh Mười, Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

0232.3872.195

3

Trung tâm Y tế huyện Quảng Ninh

Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

0914.356.067

4

Trạm Y tế xã Trường Xuân

Trường Xuân, Quảng Ninh, Quảng Bình

0918.831.005

5

Trạm Y tế xã Trường Sơn

Trường Sơn, Quảng Ninh, Quảng Bình

0912.457.086

6

Trạm Y tế xã An Ninh

An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

0816.119.931

7

Trạm Y tế xã Vạn Ninh

Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

0972.621.295

8

Trạm Y tế xã Hiền Ninh

Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

0917.756.047

9

Trạm Y tế xã Hàm Ninh

Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

0342.123.339

10

Trạm Y tế xã Vĩnh Ninh

Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

0853.500.567

11

Trạm Y tế xã Lương Ninh

Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

0369.779.239

12

Trạm Y tế xã Võ Ninh

Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

0942.904.556

13

Trạm Y tế TT Quán Hàu

TT Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình

0915.028.370

14

Trung tâm Y tế huyện Quảng Trạch

Thôn Tiền Tiến, Quảng Long –Tx Ba Đồn, QB

0945942468

15

Trạm Y tế xã Quảng Hợp

Thôn Thanh Xuân, Quảng Hợp, Quảng Trạch, QB

0365775623

16

Trạm Y tế xã Quảng Đông

Thôn Minh Sơn, Quảng Đông, Quảng Trạch, QB

0394783649

17

Trạm Y tế xã Quảng Kim

Thôn1- Quảng Kim, Quảng Trạch, QB

0948256909

18

Trạm Y tế xã Quảng Phú

Thôn Phú Lộc 3, Quảng Phú, Quảng Trạch, QB

0966470699

19

Trạm Y tế xã Quảng Châu

Thôn Trung Minh, Quảng Châu, Quảng Trạch, QB

0911365456

20

Trạm Y tế xã Quảng Tùng

Thôn Phúc kiều, Quảng Tùng, Quảng Trạch, QB

0836680567

21

Trạm Y tế xã Cảnh Dương

Thôn Thượng Giang, Cảnh Dương, Quảng Trạch, QB

0919128807

22

Trạm Y tế xã Quảng Hưng

Thôn Hưng Lộc, Quảng Hưng, Quảng Trạch, QB

0986408493

23

Trạm Y tế xã Quảng Xuân

Thôn Thanh Lương, Quảng Xuân, Quảng Trạch, QB

0948496366

24

Trạm Y tế xã Quảng Thanh

Thôn Phù Ninh, Quảng Thanh, Quảng Trạch, QB

0852009864

25

Trạm Y tế xã Quảng Phương

Thôn Hướng Phương, Quảng Phương, Quảng Trạch, QB

0916389466

26

Trạm Y tế xã Quảng Lưu

Xóm 4 thôn Vân Tiền- Quảng Lưu, Quảng Trạch, QB

0818117789

27

Trạm Y tế xã Quảng Thạch

Thôn 5, Quảng Thạch, Quảng Trạch, QB

0918013578

28

Trạm Y tế xã Liên Trường

Thôn Thu Trường, Liên Trường, Quảng Trạch, QB

0917942357

29

Trạm Y tế xã Phù Hóa

Thôn Trường Long, Phù Hóa, Quảng Trạch, QB

0916612677

30

Trạm Y tế xã Cảnh Hóa

Thôn Cấp Sơn, Cảnh Hóa, Quảng Trạch, QB

0986801908

31

Trạm Y tế xã Quảng Tiến

Thôn Hải Lưu, Quảng Tiến, Quảng Trạch, QB

0886905599

32

Trung tâm Y tế Tuyên Hóa

TK Tam Đồng, Thị Trấn Đồng Lê

0966133615

33

Trạm Y tế xã Châu Hoá

Thôn Uyên Phong, xã Châu Hóa, Tuyên Hóa

0942988499

34

Trạm Y tế xã Cao Quảng

Thôn Sơn Thủy, xã Cao Quảng

0978508372

35

Trạm Y tế xã Phong Hoá

Thôn Mã Thượng, xã Phong Hóa

0915433261

36

Trạm Y tế xã Đức Hoá

Thôn 4, xã Đức Hóa

0942763275

37

Trạm Y tế xã Đồng  Hoá

Thôn Đồng Giang, xã Đồng Hóa

0919599172

38

Trạm Y tế xã Sơn  Hoá

Thôn Tam Đăng, xã Sơn Hóa

0869678535

39

Trạm Y tế xã Lê Hoá

Thôn Quảng Hóa, xã Lê Hóa

0945503066

40

Trạm Y tế xã Kim  Hoá

Thôn Kim Lũ 2, xã Kim Hóa

0944643124

41

Trạm Y tế xã Hương Hoá

Thôn Tân Hương, xã Hương Hóa

0982621976

42

Trạm Y tế xã Thanh Thạch

Thôn 1, xã Thanh Thạch

0935741807

43

Trạm Y tế Đồng Lê

Tk3, Thị trấn Đồng Lê

0824202868

44

Trạm Y tế xã Thanh Hoá

Thôn 5 Thanh Lạng, xã Thanh Hóa

0911378122

45

Trạm Y tế TT Quy Đạt

Tổ dân phố 2 - TT Quy Đạt - huyện Minh Hóa -tỉnh Quảng Bình

0833707008

46

Trạm Y tế xã Dân Hóa

Bản Y Leeng - xã Dân Hóa - huyện Minh Hóa - tỉnh Quảng Bình

0944413204

47

Trạm Y tế xã Hóa Thanh

Thôn Thanh Long - xã Hóa  Thanh - huyện Minh Hóa - tỉnh Quảng Bình

0987363278

48

Trạm Y tế xã Trọng Hóa

Bản La Trọng 1- xã Trọng Hóa - huyện Minh Hóa - tỉnh Quảng Bình

0918353919

49

Trạm Y tế xã Hóa Phúc

Thôn Sy - xã Hóa Phúc - huyện Minh Hóa - tỉnh Quảng Bình

0356479513

50

Trạm Y tế xã Hồng Hóa

Thôn Văn Hóa - xã Hồng Hóa - huyện Minh Hóa - tỉnh Quảng Bình

0978821938

51

Trạm Y tế xã Hóa Tiến

Thôn Ông Chinh - xã  Hóa Tiến - huyện Minh Hóa - tỉnh Quảng Bình

0948650045

52

Trạm Y tế xã Hóa Hợp

Thôn Tân Hòa – xã Hóa Hợp - huyện Minh Hóa - tỉnh Quảng Bình

0988386435

53

Trạm Y tế xã Hóa Sơn

Thôn Đặng Hóa - xã Hóa Sơn - huyện Minh Hóa - tỉnh Quảng Bình

0818188430

54

Trạm Y tế xã Xuân Hóa

Thôn cây Da  - xã  Xuân Hóa - huyện Minh Hóa - tỉnh Quảng Bình

0966537875

55

Trạm Y tế xã Yên Hóa

Thôn Yên Thắng  - xã Yên Hóa - huyện Minh Hóa - tỉnh Quảng Bình

0915537202

56

Trạm Y tế xã Trung Hóa

Thôn Liêm Hóa - xã Liêm Hóa - huyện Minh Hóa - tỉnh Quảng Bình

0888548008

57

Trạm Y tế xã Minh Hóa

Thôn Kim Bảng 1 - xã Minh Hóa - huyện Minh Hóa - tỉnh Quảng Bình

0916095171

58

Trạm Y tế xã Thượng Hóa

Thôn Khai Hóa - xã Thượng  Hóa - huyện Minh Hóa - tỉnh Quảng Bình

0333300108

59

Trạm Y tế xã Tân Hoá

Thôn 1 - xã Tân Hóa - huyện Minh Hóa - tỉnh Quảng Bình

0385337391

60

Trung tâm Y tế Huyện Lệ Thủy

Thôn Phan Xá, xã Xuân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

0888305345

61

Tram Y tế TT. Kiến Giang

 TT Kiến Giang Lệ Thủy, Quảng Bình

0915488224

62

Trạm Y tế Xuân Thủy

Xuân Thủy, Lệ Thủy,Quảng bình

0914851119

63

Trạm Y tế Liên Thủy

Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

0916097171

64

Trạm Y tế An Thủy

An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

0886281035

65

Trạm Y tế Phong Thủy

Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

0915956905

66

Trạm Y tế Lộc thủy

Lộc thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

0888499559

67

Trạm Y tế Hồng Thủy

Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

0941539222

68

Trạm Y tế Thanh Thủy

Thanh Thủy,Lệ Thủy, Quảng Bình

0975139341

69

Trạm Y tế Cam Thủy

Cam Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

0886737677

70

Trạm Y tế Hưng Thủy

Hưng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

0914550981

71

Trạm Y tế Sen Thủy

Sen Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

0934880345

72

Trạm Y tế Ngư Thủy Bắc

Ngư Thủy Bắc , Lệ Thủy, Quảng Bình

0917961271

73

Trạm Y tế Ngư Thủy

Ngư Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

0977608157

74

Trạm Y tế Tân Thủy

Tân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

0915272125

75

Trạm Y tế Thái Thủy

Thái Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

0906468711

76

Trạm Y tế Dương Thủy

Dương Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

0917889451

77

Trạm Y tế Mỹ Thủy

Mỹ Thủy, Lệ Thủy, Quảng Thủy

0915376418

78

Tv rạm Y tế Trường Thủy

Trường Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

0852223860

79

Trạm Y tế Mai Thủy

Mai Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

0915805135

80

Trạm Y tế Phú Thủy

Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

0917090565

81

Trạm Y tế Sơn Thủy

Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

0943747830

82

Trạm Y tế Hoa Thủy

Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

0912044656

83

Trạm Y tế Thị trấn Nông trường Lệ Ninh

Thị trấn Nông trường Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình

0854121730

84

Trạm Y tế Lâm Thủy

Lâm Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

0919585535

85

Trạm Y tế Ngân Thủy

Ngân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

0949932195

86

Trạm Y tế Kim Thủy

Kim Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

0934885468

87

Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình

Minh Phượng - Quảng Thọ - Ba Đồn - Quảng Bình

0913336967

 

Các tin khác
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG