Mời báo giá các mặt hàng thuốc Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

Xem với cỡ chữ : A- A A+

          Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đang thực hiện xây dựng kế hoạch mua sắm thuốc Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2023. Để có căn cứ xây dựng kế hoạch mua sắm thuốc theo kế hoạch nêu trên, Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa kính mời các đơn vị sản xuất, kinh doanh thuốc báo giá, như sau:

Chi tiết tại Thư mời báo giá số 515/TM-TTYT ngày 24/8/2023 của Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa

Các tin khác
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG