Giới thiệu tổng quan

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

TỔNG QUAN VỀ SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG BÌNH

Địa chỉ:

 

Số 02, Hồ Xuân Hương, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại:

 

(052) 3844200

(052) 3822562

Fax:

 

(052) 3824026

Email:

 

syt@quangbinh.gov.vn

Website:

 

https://syt.quangbinh.gov.vn

Trụ sở: Sở Y tế

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

BAN GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ QUẢNG BÌNH

TT
Họ và tên Chức vụ    Số điện thoại Thư điện tử
1 Ông Dương Thanh Bình Giám đốc (0232) 3509333
2 Ông Phan Thanh Hải Phó Giám đốc (0232) 3844505
3 Ông Lê Thanh Tuân Phó Giám đốc (0232) 3822773
4 Ông Đinh Viễn Anh Phó Giám đốc (0232) 3851089  

 

 

GIÁM ĐỐC

Họ và tên: DƯƠNG THANH BÌNH

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 3 tháng 10 năm 1966

Quê quán: Xã Nhân Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Dân tộc: Kinh (Việt)

Tôn giáo: Không theo tôn giáo nào

Nơi ở hiện nay: Xã Đại Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Ngày vào đảng cộng sản Việt Nam: 17/04/1995 Ngày chính thức: 17/04/1996

Trình độ chuyên môn cao nhất: Bác sĩ chuyên khoa II

Danh hiệu nhà nước phong tặng: Thầy thuốc nhân dân

Chức vụ hiện tại: Giám đốc

Chức vụ Đảng hiện tại: Bí thư Đảng bộ Sở Y tế tỉnh Quảng Bình

Ngạch/chức danh nghề nghiệp: Chuyên viên cao cấp

Tình trạng sức khỏe: Tốt

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

Họ và tên: PHAN THANH HẢI

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 16 tháng 1 năm 1968

Quê quán: Xã Thuận Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình

Dân tộc: Kinh (Việt)

Tôn giáo: Không theo tôn giáo nào

Nơi ở hiện nay: Phường Đồng Hải, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Ngày vào đảng cộng sản Việt Nam: 20/05/1999 Ngày chính thức: 20/05/2000

Trình độ chuyên môn cao nhất: Bác sĩ chuyên khoa II

Danh hiệu nhà nước phong tặng: Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương

Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc

Chức vụ Đảng hiện tại: Phó Bí thư Đảng bộ Sở Y tế tỉnh Quảng Bình

Ngạch/chức danh nghề nghiệp: Chuyên viên cao cấp

Tình trạng sức khỏe: Tốt

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

Họ và tên: LÊ THANH TUÂN Giới tính: Nam

Sinh ngày: 20 tháng 4 năm 1971

Quê quán: Xã Hiền Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Dân tộc: Kinh (Việt)

Tôn giáo: Không theo tôn giáo nào

Nơi ở hiện nay: Phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Trình độ chuyên môn cao nhất: Bác sĩ chuyên khoa II

Danh hiệu nhà nước phong tặng: Thầy thuốc ưu tú

Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc

Chức vụ Đảng hiện tại: Ủy viên BTV Đảng ủy Sở Y tế tỉnh Quảng Bình

Ngạch/chức danh nghề nghiệp: Chuyên viên cao cấp

Tình trạng sức khỏe: Tốt

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

Họ và tên: ĐINH VIỄN ANH

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 17 tháng 11 năm 1975

Quê quán: Xã Hóa Tiến, Huyện Minh Hóa, Tỉnh Quảng Bình

Dân tộc: Kinh (Việt)

Tôn giáo: Không theo tôn giáo nào

Nơi ở hiện nay: Phường Bắc Lý, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Ngày vào đảng cộng sản Việt Nam: 03/08/2004 Ngày chính thức: 03/08/2005

Trình độ chuyên môn cao nhất: Bác sĩ chuyên khoa II

Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc

Chức vụ Đảng hiện tại: Bí thư Chi bộ Cơ quan Sở Y tế tỉnh Quảng Bình

Ngạch/chức danh nghề nghiệp: Chuyên viên chính

Tình trạng sức khỏe: Tốt

ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG