Giới thiệu tổng quan

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 

TỔNG QUAN VỀ SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG BÌNH

Địa chỉ:

 

Số 02, Hồ Xuân Hương, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại:

 

(052) 3844200

(052) 3822562

Fax:

 

(052) 3824026

Email:

 

syt@quangbinh.gov.vn

Website:

 

https://syt.quangbinh.gov.vn

Trụ sở: Sở Y tế

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

BAN GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ QUẢNG BÌNH

 

 

TT
Họ và tên Chức vụ    Số điện thoại Thư điện tử
1 Ông Dương Thanh Bình Giám đốc (0232) 3509333
2 Ông Phan Thanh Hải Phó Giám đốc (0232) 3844505
3 Ông Lê Thanh Tuân Phó Giám đốc (0232) 3822773
4 Ông Đinh Viễn Anh Phó Giám đốc (0232) 3851089  

 

ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG