Thông báo giảm giá trúng thầu

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Sở Y tế nhận được Công văn số 59/2023 DPC-CHCD04 về việc điều chỉnh giảm giá theo giá kế hoạch trúng thầu đàm phán giá - sản phẩm Duratocin, trên cơ sở Quyết định số 283/QĐ-SYT ngày 14/5/2021 của Sở Y tế về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các Gói thầu mua sắm tập trung thuốc cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2021 và 6 tháng năm 2022, Sở Y tế thông báo như sau:

Đồng ý giảm giá 01 mặt hàng từ ngày 5/1/2023 của Gói thầu: Mua sắm tập trung thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh năm 2021 và 6 tháng năm 2022 theo đề nghị của Công ty cổ phần dược thiết bị y tế Đà Nẵng.

STT

Mã số trúng thầu

Tên hoạt chất, nồng độ, hàm lượng

Tên thương mại

Đơn vị tính

Giá trúng thầu đã công bố (VNĐ)

Giá sau giảm (VNĐ)

1

345

Carbetocin 100mcg/1ml

 

Duratocin

 

Lọ

 

398.036

 

358.233

 

Lý do giảm giá: Căn cứ theo đề xuất của Công ty trúng thầu.

Thời gian hiệu lực của giảm giá: 1/3/2023. Theo đề xuất của Công ty trúng thầu.

Các thông tin khác của Quyết định số 283/QĐ-SYT ngày 14/5/2021 liên quan đến 01 thuốc nêu trên không thay đổi.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị cập nhật giá sau khi giảm của các thuốc nói trên để thực hiện. Kính đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp cập nhật để thực hiện trong việc thanh toán Bảo hiểm y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh./.

Văn bản thông báo của Sở Y tế

Các tin khác
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG