Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân" "Thầy thuốc ứu tú" lần thứ 14 năm 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Kế hoạch số 420/KH-SYT ngày 17/02/2022 của Sở Y tế Quảng Bình về việc xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ứu tú" lần thứ 14 năm 2023

NỘI DUNG KẾ HOẠCH

Các tin khác
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG