Góp ý dự thảo Quyết định Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đừng đầu và cấp phó của người đứng đầu

Xem với cỡ chữ : A- A A+

          Công văn số 916/SYT-TCCB ngày 14 tháng 04 năm 2022 của Sở Y tế về việc góp ý kiến dự thảo Quyết định Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đừng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc diện Sở Y tế quản lý

Nội dung Công văn 916/SYT-TCCB ngày 14/4/2022 của Sở Y tế

Nội dung dự thảo Quyết định kèm theo

Các tin khác
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG