Danh sách các cơ sở tự công bố phòng xét nghiệm an toàn sinh học

Xem với cỡ chữ : A- A A+

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ PHÒNG XÉT NGHIỆM AN TOÀN SINH HỌC CẤP I, CẤP II

TT

Loại phòng xét nghiệm

Tự công bố

Tên phòng xét nghiệm

Ngày đăng tải trên Trang TTĐT Sở Y tế

A. Các cơ sở xét nghiệm thuộc ngành Y tế

Phòng xét nghiệm ATSH cấp I

1

Trung tâm Giám định Y khoa Pháp y

10/11/2021

2

Trung tâm Y tế thị xã Ba Đồn

9/11/2016

3

Trung tâm y tế Đồng Hới

28/4/2017

4

Trung tâm Y tế Lệ Thuỷ

29/5/2018

5

Trung tâm y tế Bố Trạch

03/12/2018

6

Trung tâm Y tế Quảng Trạch

29/01/2019

7

Phòng khám đa khoa Tân Phước An

24/7/2018

8

Phòng khám đa khoa Trí Tâm

26/12/2018

9

Phòng khám đa khoa Tâm Phúc 2

26/12/2018

10

Phòng khám đa khoa Phương Bình

28/12/2018

11

Phòng khám đa khoa An Đức

28/12/2018

12

Phòng khám đa khoa Hữu Nghị

28/12/2019

13

Phòng khám đa khoa An Bình

27/12/2019

14

Phòng khám đa khoa 51 Trần Hưng Đạo

04/01/2019

15

Phòng khám đa khoa An Khang

14/8/2019

16

Phòng khám quản lý bảo vệ sức khoẻ - Ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ

04/01/2019

17

Phòng xét nghiệm Nhật Lệ

29/01/2019

18

Phòng khám đa khoa Bắc Lý

17/3/2020

19

Phòng khám đa khoa chất lượng cao Hữu Nghị

15/12/2022

20

Trạm y tế Đức Ninh Đông

01/7/2020

21

Phòng khám đa khoa Hương Bình

11/01/2021

22

Trung tâm Y tế Quảng Ninh

10/4/2018

23

PKĐK Chất lượng Cao Thuỷ Minh Tâm

25/4/2023

Phòng xét nghiệm ATSH cấp II

24

Trung tâm Y tế Minh Hoá

27/12/2017

25

Trung tâm Y tế Tuyên Hoá

27/8/2018

26

Bệnh viện ĐK Bố Trạch

29/9/2016

27

Bệnh viện ĐK Quảng Ninh

16/11/2016

28

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh

7/6/2017

29

Bệnh viện ĐK Tuyên Hoá

14/03/2018

30

Bệnh viện Đa khoa Minh Hoá

17/9/2018

31

Bệnh viện ĐK Đồng Hới

02/10/2018

32

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới

8/01/2019

33

Bệnh viện Đa khoa Lệ Thuỷ

24/3/2023

34

Bệnh viện Đa khoa KV Bắc Quảng Bình

27/3/2023

35

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

7/03/2020

36

Phòng khám đa khoa thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

16/6/2020

37

Phòng xét nghiệm HIV thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh

07/7/2020

38

Phòng xét nghiệm Medlatec

02/7/2021

39 Công ty Cổ phần phòng khám đa khoa Trí Tâm 20/6/2023
40 Bệnh viện Đa khoa Thái Thượng Hoàng Quảng Bình 05/7/2023

Tng s: 38 phòng

B. Các cơ s xét nghim thuc các ngành khác

41

Phòng xét nghiệm ATSH cấp I

Trường Cao đẳng y tế Quảng Bình

14/12/2016

Tổng số: 01 phòng

C. Tổng cộng: 41 phòng

Các tin khác
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG