Báo cáo giải trình hồ sơ giải quyết quá hạn và hồ sơ tồn đọng chưa giải quyết quá hạn tháng 8/2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

            Thực hiện Công văn số 715/UBND-KSTT ngày 19/4/2023 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc đẩy nhanh tiến độ tái cấu trúc quy trình, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử Chỉ thị số 05/CT-TTg. Sở Y tế lập “Danh sách báo cáo giải trình từng hồ sơ giải quyết quá hạn và hồ sơ chưa xử lý đang tồn đọng quá hạn” tháng 8/2023, như sau:

Chi tiết tại Công văn số 2349/SYT-TCCB ngày 07/9/2023 của Sở Y tế Quảng Bình

Các tin khác
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG