Cuộc thi tìm hiểu về Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Xem với cỡ chữ : A- A A+

            Thực hiện Kế hoạch số 2036/KH-UBND ngày 06/10/2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022. 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Quyết định số 3103/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Ngày 23/11/2023, Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về Đề án 06 tỉnh đã họp và thống nhất một số nội dung liên quan đến Cuộc thi. Để Cuộc thi được lan tỏa sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh, Ban Tổ chức Cuộc thi đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Xem chi tiết tại đây

Các tin khác
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG