Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Lấy ý kiến Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 

Căn cứ Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;
 
Căn cứ Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật;
 
Căn cứ Kế hoạch số 1703/KH-UBND ngày 21/9/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP) về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
 
Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch tỉnh Quảng Bình đề nghị các cơ quan, đơn vị cho ý kiến góp ý về:
 
1. Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
 
2. Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
 
3. Dự thảo Báo cáo thuyết minh Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
 
 
 
Văn bản góp ý của cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Sở Y tế (cơ quan thường trực của Ban soạn thảo) và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trước ngày 16/10/2022, bản mềm gửi trước vào mail: vietphongdpqb@gmail.com. Sau thời gian trên các đơn vị không có văn bản góp ý, Ban soạn thảo coi như đồng ý với nội dung Dự thảo. (Mọi thông tin chi tiết liên hệ Bs Phong, số điện thoại 0367.270.280).
Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./.

Các tin khác
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG