Tuyên truyền, khuyến khích nộp hồ sơ trực tuyến đối với các Dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Xem với cỡ chữ : A- A A+

          Hiện nay, Sở Y tế đã xây dựng và công khai cung cấp 57 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần của các thủ tục hành chính, trong đó có 22 thủ tục hành chính có thực hiện thanh toán trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tại Cổng dịch vụ công của tỉnh (có Phụ lục chi tiết kèm theo).

          Nhằm nâng cao tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến, góp phần thực hiện chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến năm 2023. Sở Y tế thông báo và đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quan tâm tìm hiểu, tuyên truyền và khai thác, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế trên Cổng dịch vụ công tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

          Trong quá trình đăng ký và sử dụng dịch vụ trực tuyến nếu có khó khăn, vướng mắc vui lòng liên hệ địa chỉ sau để được hướng dẫn, hỗ trợ: Bộ phận Một cửa của Sở Y tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; địa chỉ: Số 09 Quang Trung, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; điện thoại: 0232.3812.812.

          Sở Y tế trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá nhân được biết và quan tâm sử dụng dịch vụ./.

 

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH VÀ MỘT PHẦN

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ

(Kèm theo Công văn số             / SYT-TCCB ngày         /          /2023 của Sở Y tế Quảng Bình)

STT

Tên Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT)

Địa chỉ truy cập

DVCTT thực hiện thanh toán trực tuyến

I

Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh

 1. 6

Thủ tục đề nghị phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

Không

 1. 7

Thủ tục đề nghị phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

Không

 1. 8

Thủ tục cho phép đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

Không

 1. 9

Thủ tục cho phép đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

Không

 1. 0

Thủ tục công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe thuộc thẩm quyền Sở Y tế

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

Không

 1. 1

Thủ tục cho phép áp dụng thí điểm kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

Không

 1. 2

Thủ tục cho phép áp dụng chính thức kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

Không

 1. 73

Thủ tục công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

Không

Thủ tục cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

Không

Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

Không

Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

Không

II

Lĩnh vực y tế dự phòng

 1. 5

Thủ tục công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

Không

Thủ tục xác định trường hợp được bồi thường khi xảy ra tai biến trong tiêm chủng

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

Không

 1. 6

Thủ tục công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

Không

 1. 7

Thủ tục Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong gia dụng và y tế bằng chế phẩm

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

 1. 8

Thủ tục Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

III

Lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm

 1. 0

Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật Dược) theo hình thức xét hồ sơ

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

 1. 1

Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

Không

 1. 2

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc mất)

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

 1. 3

Thủ tục điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

 1. 4

Thủ tục cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

Không

 1. 5

Thủ tục cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

Không

 1. 6

Thủ tục cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

Không

 1. 7

Thủ tục cấp Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

 1. 8

Thủ tục kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

 1. 9

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

Thủ tục cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

Thủ tục cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

Không

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở thay đổi loại hình kinh doanh hoặc phạm vi kinh doanh dược mà có thay đổi điều kiện kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

Không

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

Không

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

Không

Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với cơ sở kinh doanh không vì mục đích thương mại

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm c và d Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 02/2018/TT-BYT

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm d, đ và e Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 03/2018/TT-BYT

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

Không

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

Không

Công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

Không

Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

Không

Thông báo hoạt động bán lẻ thuốc lưu động

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

Không

Cấp phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân xuất cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân xuất cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người xuất cảnh và không phải là nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

Không

Cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân nhập cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người nhập cảnh

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

Không

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

Không

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

Không

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

Không

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

Không

Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với mỹ phẩm sản xuất trong nước để xuất khẩu

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

Công bố đáp ứng tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền trực thuộc quản lý của Sở Y tế

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

Không

IV

Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

Thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

Thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

Thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

V

Lĩnh vực quản lý môi trường y tế

Thủ tục công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

Không

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG