Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 03/CT-UBND
Ngày ký 15/03/2023
Người ký Trần Thắng
Trích yếu nội dung Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực Chuyển đổi số
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Bình
Phân loại Chỉ thị
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Tệp đính kèm 1