Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 159/QĐ-SYT 03/03/2023 Quy định quản lý, vận hành, khai thác và đảm bảo an toàn thông tin hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử tỉnh Quảng Bình
2 824/QĐ-BYT 15/02/2023 Ban hành bổ sung các danh mục mã dùng chung áp dụng trong quảng lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
3 130/QĐ-BYT 18/01/2023 Quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan
4 25/2021/QĐ-UBND 11/08/2021 Quyết định ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
5 15/2018/QĐ-UBND 19/06/2018 Quyết định ban hành Quy định về công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết TTHC sai sót, quá hạn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
6 685/QĐ-SYT 14/04/2017 Quyết định về việc Cam kết rút ngắn tổi thiểu 10% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với thời hạn được pháp luật quy định trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Quảng Bình
7 145/QĐ-SYT 07/04/2016 Quyết định về việc Quy đinh trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao
8 609/QĐ-SYT 25/12/2015 Về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
9 40/2015/QĐ-UBND 20/11/2015 Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng Bình
10 495/SYT 10/11/2015 Ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Y tế tỉnh Quảng Bình
1